4.4BSD/usr/src/contrib/xns/compiler/lex.yy.c.bw

# include "stdio.h"
# define U(x) x
# define NLSTATE yyprevious=YYNEWLINE
# define BEGIN yybgin = yysvec + 1 +
# define INITIAL 0
# define YYLERR yysvec
# define YYSTATE (yyestate-yysvec-1)
# define YYOPTIM 1
# define YYLMAX 200
# define output(c) putc(c,yyout)
# define input() (((yytchar=yysptr>yysbuf?U(*--yysptr):getc(yyin))==10?(yylineno++,yytchar):yytchar)==EOF?0:yytchar)
# define unput(c) {yytchar= (c);if(yytchar=='\n')yylineno--;*yysptr++=yytchar;}
# define yymore() (yymorfg=1)
# define ECHO fprintf(yyout, "%s",yytext)
# define REJECT { nstr = yyreject(); goto yyfussy;}
int yyleng; extern char yytext[];
int yymorfg;
extern char *yysptr, yysbuf[];
int yytchar;
FILE *yyin ={stdin}, *yyout ={stdout};
extern int yylineno;
struct yysvf { 
	struct yywork *yystoff;
	struct yysvf *yyother;
	int *yystops;};
struct yysvf *yyestate;
extern struct yysvf yysvec[], *yybgin;
#ifndef lint
static char RCSid[] = "$Header: lex.yy.c.bw,v 2.0 85/11/21 07:21:45 jqj Exp $";
#endif
/*
 * scanner.l -- scanner for the XNS courier compiler
 */

/* $Log:	lex.yy.c.bw,v $
 * Revision 2.0 85/11/21 07:21:45 jqj
 * 4.3BSD standard release
 * 
 * Revision 1.1 85/11/20 12:56:17 jqj
 * Initial revision
 * 
 * Revision 1.3 85/03/11 16:40:08 jqj
 * Public alpha-test version, released 11 March 1985
 * 
 * Revision 1.2 85/02/21 11:05:51 jqj
 * alpha test version
 * 
 * Revision 1.1 85/02/15 13:55:58 jqj
 * Initial revision
 * 
 */

#include "compiler.h"
#include "y.tab.h"
# define YYNEWLINE 10
yylex(){
int nstr; extern int yyprevious;
while((nstr = yylook()) >= 0)
yyfussy: switch(nstr){
case 0:
if(yywrap()) return(0); break;
case 1:
		case 2:
		case 3:
case 4:
		/* whitespace */;
break;
case 5:
		{ return (ARRAY); }
break;
case 6:
		{ return (_BEGIN); }
break;
case 7:
		{ return (BOOLEAN); }
break;
case 8:
	{ return (CARDINAL); }
break;
case 9:
		{ return (CHOICE); }
break;
case 10:
		{ return (DEPENDS); }
break;
case 11:
		{ return (END); }
break;
case 12:
		{ return (ERROR); }
break;
case 13:
		{ return (INTEGER); }
break;
case 14:
		{ return (LONG); }
break;
case 15:
		{ return (OF); }
break;
case 16:
	{ return (PROCEDURE); }
break;
case 17:
		{ return (PROGRAM); }
break;
case 18:
		{ return (RECORD); }
break;
case 19:
		{ return (REPORTS); }
break;
case 20:
		{ return (RETURNS); }
break;
case 21:
	{ return (SEQUENCE); }
break;
case 22:
		{ return (STRING); }
break;
case 23:
		{ return (TYPE); }
break;
case 24:
	{ return (UNSPECIFIED); }
break;
case 25:
		{ return (UPON); }
break;
case 26:
		{ return (VERSION); }
break;
case 27:
		{ return (TRUE); }
break;
case 28:
		{ return (FALSE); }
break;
case 29:
		{ return (_CHOOSES); }
break;
case 30:
	{
				/*
				 * decimal constant.
				 */
				yylval.stringvalue = copy(yytext);
				return (number);
			}
break;
case 31:
	{
				/*
				 * decimal constant.
				 */
				yytext[yyleng-1] = '\0';
				yylval.stringvalue = copy(yytext);
				return (number);
			}
break;
case 32:
	{
				char buf[BUFSIZ];
				/*
				 * octal constant.
				 * change to C representation
				 */
				yytext[yyleng-1] = '\0';
				if (*yytext != '-')
					sprintf(buf,"0%s", yytext);
				else
					sprintf(buf,"-0%s", yytext+1);
				yylval.stringvalue = copy(buf);
				return (number);
			}
break;
case 33:
{
				char buf[BUFSIZ];
				/*
				 * hex constant.
				 * change to C representation
				 */
				yytext[yyleng-1] = '\0';
				if (*yytext != '-')
					sprintf(buf,"0x%s", yytext);
				else
					sprintf(buf,"-0x%s", yytext+1);
				yylval.stringvalue = copy(buf);
				return (number);
			}
break;
case 34:
	{
				/*
				 * string constant
				 */
				
				yylval.stringvalue = copy(yytext);
				return (string);
			}
break;
case 35:
{
				register char *p;
				/*
				 * string constant with embedded ""
				 */

				for (p=yytext+1; p<yytext+yyleng-1; p++)
					if (*p == '"') *p++='\\';
				yylval.stringvalue = copy(yytext);
				return (string);
			}
break;
case 36:
{
				yylval.stringvalue = copy(yytext);
				return (identifier);
			}
break;
case 37:
		{
				return ((int) yytext[0]);
			}
break;
case -1:
break;
default:
fprintf(yyout,"bad switch yylook %d",nstr);
} return(0); }
/* end of yylex */
int yyvstop[] ={
0,

37,
0,

4,
37,
0,

4,
0,

37,
0,

37,
0,

30,
37,
0,

30,
37,
0,

37,
0,

36,
37,
0,

36,
37,
0,

36,
37,
0,

36,
37,
0,

36,
37,
0,

36,
37,
0,

36,
37,
0,

36,
37,
0,

36,
37,
0,

36,
37,
0,

36,
37,
0,

36,
37,
0,

36,
37,
0,

36,
37,
0,

36,
37,
0,

36,
37,
0,

34,
35,
0,

-1,
0,

30,
0,

30,
0,

32,
0,

31,
0,

33,
0,

29,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

15,
36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

1,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

11,
36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

35,
0,

3,
0,

2,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

14,
36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

27,
36,
0,

23,
36,
0,

36,
0,

25,
36,
0,

36,
0,

5,
36,
0,

6,
36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

12,
36,
0,

28,
36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

9,
36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

18,
36,
0,

36,
0,

36,
0,

36,
0,

22,
36,
0,

36,
0,

36,
0,

7,
36,
0,

36,
0,

10,
36,
0,

13,
36,
0,

36,
0,

17,
36,
0,

19,
36,
0,

20,
36,
0,

36,
0,

36,
0,

26,
36,
0,

8,
36,
0,

36,
0,

21,
36,
0,

36,
0,

16,
36,
0,

36,
0,

36,
0,

24,
36,
0,
0};
# define YYTYPE int
struct yywork { YYTYPE verify, advance; } yycrank[] ={
0,0,	0,0,	1,3,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	1,4,	1,5,	
0,0,	0,0,	27,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	1,6,	
0,0,	0,0,	28,59,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	1,7,	0,0,	
0,0,	1,8,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	1,9,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	1,10,	0,0,	
0,0,	10,36,	1,11,	1,12,	
1,13,	1,14,	1,15,	1,16,	
1,17,	16,46,	1,18,	13,41,	
0,0,	1,19,	12,39,	0,0,	
1,20,	1,21,	13,42,	1,22,	
1,23,	1,24,	1,25,	1,26,	
12,40,	1,17,	16,37,	12,37,	
13,37,	15,44,	14,43,	17,37,	
21,50,	15,45,	1,17,	1,17,	
1,17,	1,17,	1,17,	1,17,	
2,10,	18,47,	6,27,	14,37,	
19,48,	18,37,	2,13,	19,37,	
2,15,	2,16,	6,27,	6,0,	
2,18,	24,54,	20,49,	2,19,	
22,51,	23,52,	2,20,	2,21,	
24,55,	2,22,	2,23,	2,24,	
2,25,	2,26,	20,37,	37,37,	
38,63,	22,37,	23,37,	26,58,	
23,53,	41,66,	45,70,	6,28,	
2,17,	2,17,	2,17,	2,17,	
2,17,	2,17,	39,64,	25,56,	
26,37,	25,57,	6,27,	25,37,	
40,65,	6,27,	44,69,	40,37,	
42,67,	39,37,	43,68,	42,37,	
43,37,	6,27,	47,37,	46,71,	
47,72,	49,37,	52,78,	52,37,	
44,37,	46,37,	6,27,	6,27,	
50,74,	6,27,	7,29,	50,37,	
6,27,	7,30,	7,30,	7,30,	
7,30,	7,30,	7,30,	7,30,	
7,30,	7,31,	7,31,	48,73,	
53,79,	56,37,	56,82,	48,37,	
51,75,	6,27,	8,30,	8,30,	
8,30,	8,30,	8,30,	8,30,	
8,30,	8,30,	8,31,	8,31,	
55,81,	51,76,	55,37,	51,37,	
58,84,	51,77,	62,88,	8,32,	
8,33,	8,32,	8,34,	8,32,	
8,32,	9,31,	9,31,	9,31,	
9,31,	9,31,	9,31,	9,31,	
9,31,	54,37,	57,83,	60,86,	
54,80,	57,37,	64,90,	65,91,	
63,89,	67,93,	8,35,	9,32,	
66,92,	65,37,	69,37,	64,37,	
71,37,	71,96,	67,37,	8,32,	
8,33,	8,32,	8,34,	8,32,	
8,32,	63,37,	66,37,	11,37,	
11,37,	11,37,	11,37,	11,37,	
11,37,	11,37,	11,37,	11,37,	
11,37,	70,95,	60,87,	82,108,	
70,37,	82,37,	8,35,	9,32,	
11,37,	11,37,	11,37,	11,37,	
11,37,	11,37,	11,37,	11,37,	
11,37,	11,37,	11,37,	11,37,	
11,37,	11,37,	11,37,	11,37,	
11,37,	11,38,	11,37,	11,37,	
11,37,	11,37,	11,37,	11,37,	
11,37,	11,37,	75,101,	95,117,	
76,102,	75,37,	11,37,	76,37,	
11,37,	11,37,	11,37,	11,37,	
11,37,	11,37,	11,37,	11,37,	
11,37,	11,37,	11,37,	11,37,	
11,37,	11,37,	11,37,	11,37,	
11,37,	11,37,	11,37,	11,37,	
11,37,	11,37,	11,37,	11,37,	
11,37,	11,37,	29,60,	77,37,	
98,37,	83,109,	77,103,	68,94,	
72,97,	83,37,	29,60,	29,61,	
31,31,	31,31,	31,31,	31,31,	
31,31,	31,31,	31,31,	31,31,	
68,37,	72,37,	73,98,	78,37,	
87,0,	79,105,	78,104,	84,37,	
84,110,	100,121,	31,32,	101,122,	
102,123,	73,37,	79,37,	29,60,	
32,32,	32,32,	32,32,	32,32,	
32,32,	32,32,	32,32,	32,32,	
32,32,	32,32,	29,62,	80,106,	
74,99,	29,60,	103,124,	81,107,	
74,100,	106,37,	32,32,	91,113,	
32,32,	29,60,	89,37,	87,86,	
80,37,	92,114,	31,32,	74,37,	
81,37,	89,111,	29,60,	29,60,	
91,37,	29,60,	92,37,	96,118,	
29,60,	33,32,	33,32,	33,32,	
33,32,	33,32,	33,32,	33,32,	
33,32,	33,32,	33,32,	90,112,	
96,37,	107,37,	32,32,	90,37,	
32,32,	29,60,	93,115,	33,32,	
109,37,	33,32,	34,32,	34,32,	
34,32,	34,32,	34,32,	34,32,	
34,32,	34,32,	34,32,	34,32,	
94,116,	93,37,	97,119,	59,59,	
94,37,	99,120,	110,128,	104,125,	
34,32,	111,37,	34,32,	59,59,	
59,0,	97,37,	108,127,	110,37,	
112,37,	113,129,	99,37,	33,32,	
104,37,	33,32,	105,126,	116,132,	
114,130,	115,131,	105,37,	108,37,	
114,37,	117,37,	118,37,	119,133,	
120,134,	131,37,	113,37,	121,135,	
59,85,	116,37,	115,37,	122,136,	
34,32,	123,37,	34,32,	123,137,	
119,37,	124,138,	120,37,	59,59,	
126,140,	124,37,	59,59,	125,139,	
121,37,	122,37,	127,141,	125,37,	
133,146,	128,142,	59,59,	126,37,	
128,37,	129,143,	130,144,	132,37,	
132,145,	129,37,	136,37,	59,59,	
59,59,	127,37,	59,59,	134,37,	
135,148,	59,59,	134,147,	137,37,	
137,149,	135,37,	139,151,	130,37,	
138,37,	138,150,	140,37,	141,152,	
142,153,	143,37,	145,37,	146,37,	
142,37,	144,154,	59,59,	147,155,	
141,37,	139,37,	148,37,	144,37,	
149,37,	150,37,	151,156,	153,37,	
152,157,	154,37,	155,158,	156,37,	
157,159,	158,37,	159,160,	160,161,	
161,37,	0,0,	0,0,	151,37,	
152,37,	157,37,	0,0,	155,37,	
0,0,	0,0,	0,0,	159,37,	
0,0,	160,37,	0,0,	0,0,	
0,0};
struct yysvf yysvec[] ={
0,	0,	0,
yycrank+-1,	0,		0,	
yycrank+-43,	yysvec+1,	0,	
yycrank+0,	0,		yyvstop+1,
yycrank+0,	0,		yyvstop+3,
yycrank+0,	0,		yyvstop+6,
yycrank+-105,	0,		yyvstop+8,
yycrank+129,	0,		yyvstop+10,
yycrank+146,	0,		yyvstop+12,
yycrank+169,	yysvec+8,	yyvstop+15,
yycrank+3,	0,		yyvstop+18,
yycrank+203,	0,		yyvstop+20,
yycrank+9,	yysvec+11,	yyvstop+23,
yycrank+10,	yysvec+11,	yyvstop+26,
yycrank+25,	yysvec+11,	yyvstop+29,
yycrank+15,	yysvec+11,	yyvstop+32,
yycrank+8,	yysvec+11,	yyvstop+35,
yycrank+13,	yysvec+11,	yyvstop+38,
yycrank+27,	yysvec+11,	yyvstop+41,
yycrank+29,	yysvec+11,	yyvstop+44,
yycrank+48,	yysvec+11,	yyvstop+47,
yycrank+14,	yysvec+11,	yyvstop+50,
yycrank+51,	yysvec+11,	yyvstop+53,
yycrank+52,	yysvec+11,	yyvstop+56,
yycrank+35,	yysvec+11,	yyvstop+59,
yycrank+69,	yysvec+11,	yyvstop+62,
yycrank+66,	yysvec+11,	yyvstop+65,
yycrank+-4,	yysvec+6,	0,	
yycrank+4,	0,		yyvstop+68,
yycrank+-325,	0,		yyvstop+71,
yycrank+0,	yysvec+8,	yyvstop+73,
yycrank+288,	yysvec+8,	yyvstop+75,
yycrank+312,	yysvec+8,	0,	
yycrank+349,	yysvec+8,	yyvstop+77,
yycrank+370,	yysvec+8,	yyvstop+79,
yycrank+0,	0,		yyvstop+81,
yycrank+0,	0,		yyvstop+83,
yycrank+49,	yysvec+11,	yyvstop+85,
yycrank+50,	yysvec+11,	yyvstop+87,
yycrank+75,	yysvec+11,	yyvstop+89,
yycrank+73,	yysvec+11,	yyvstop+91,
yycrank+55,	yysvec+11,	yyvstop+93,
yycrank+77,	yysvec+11,	yyvstop+95,
yycrank+78,	yysvec+11,	yyvstop+97,
yycrank+86,	yysvec+11,	yyvstop+99,
yycrank+56,	yysvec+11,	yyvstop+101,
yycrank+87,	yysvec+11,	yyvstop+103,
yycrank+80,	yysvec+11,	yyvstop+105,
yycrank+109,	yysvec+11,	yyvstop+107,
yycrank+83,	yysvec+11,	yyvstop+109,
yycrank+93,	yysvec+11,	yyvstop+112,
yycrank+125,	yysvec+11,	yyvstop+114,
yycrank+85,	yysvec+11,	yyvstop+116,
yycrank+106,	yysvec+11,	yyvstop+118,
yycrank+143,	yysvec+11,	yyvstop+120,
yycrank+124,	yysvec+11,	yyvstop+122,
yycrank+107,	yysvec+11,	yyvstop+124,
yycrank+147,	yysvec+11,	yyvstop+126,
yycrank+126,	yysvec+11,	yyvstop+128,
yycrank+-430,	0,		0,	
yycrank+-217,	yysvec+29,	0,	
yycrank+0,	0,		yyvstop+130,
yycrank+165,	0,		0,	
yycrank+167,	yysvec+11,	yyvstop+132,
yycrank+157,	yysvec+11,	yyvstop+134,
yycrank+155,	yysvec+11,	yyvstop+136,
yycrank+168,	yysvec+11,	yyvstop+138,
yycrank+160,	yysvec+11,	yyvstop+140,
yycrank+262,	yysvec+11,	yyvstop+142,
yycrank+156,	yysvec+11,	yyvstop+144,
yycrank+182,	yysvec+11,	yyvstop+147,
yycrank+158,	yysvec+11,	yyvstop+149,
yycrank+263,	yysvec+11,	yyvstop+151,
yycrank+275,	yysvec+11,	yyvstop+153,
yycrank+305,	yysvec+11,	yyvstop+155,
yycrank+215,	yysvec+11,	yyvstop+157,
yycrank+217,	yysvec+11,	yyvstop+159,
yycrank+245,	yysvec+11,	yyvstop+161,
yycrank+265,	yysvec+11,	yyvstop+163,
yycrank+276,	yysvec+11,	yyvstop+165,
yycrank+302,	yysvec+11,	yyvstop+167,
yycrank+306,	yysvec+11,	yyvstop+169,
yycrank+183,	yysvec+11,	yyvstop+171,
yycrank+251,	yysvec+11,	yyvstop+173,
yycrank+269,	yysvec+11,	yyvstop+175,
yycrank+0,	yysvec+28,	yyvstop+177,
yycrank+0,	0,		yyvstop+179,
yycrank+-338,	yysvec+29,	0,	
yycrank+0,	0,		yyvstop+181,
yycrank+300,	yysvec+11,	yyvstop+183,
yycrank+329,	yysvec+11,	yyvstop+185,
yycrank+310,	yysvec+11,	yyvstop+187,
yycrank+312,	yysvec+11,	yyvstop+189,
yycrank+347,	yysvec+11,	yyvstop+191,
yycrank+350,	yysvec+11,	yyvstop+193,
yycrank+213,	yysvec+11,	yyvstop+195,
yycrank+326,	yysvec+11,	yyvstop+197,
yycrank+359,	yysvec+11,	yyvstop+199,
yycrank+246,	yysvec+11,	yyvstop+201,
yycrank+364,	yysvec+11,	yyvstop+204,
yycrank+271,	yysvec+11,	yyvstop+206,
yycrank+273,	yysvec+11,	yyvstop+208,
yycrank+274,	yysvec+11,	yyvstop+210,
yycrank+292,	yysvec+11,	yyvstop+212,
yycrank+366,	yysvec+11,	yyvstop+214,
yycrank+372,	yysvec+11,	yyvstop+216,
yycrank+295,	yysvec+11,	yyvstop+218,
yycrank+327,	yysvec+11,	yyvstop+221,
yycrank+373,	yysvec+11,	yyvstop+224,
yycrank+334,	yysvec+11,	yyvstop+226,
yycrank+361,	yysvec+11,	yyvstop+229,
yycrank+355,	yysvec+11,	yyvstop+231,
yycrank+362,	yysvec+11,	yyvstop+234,
yycrank+380,	yysvec+11,	yyvstop+237,
yycrank+374,	yysvec+11,	yyvstop+239,
yycrank+384,	yysvec+11,	yyvstop+241,
yycrank+383,	yysvec+11,	yyvstop+243,
yycrank+375,	yysvec+11,	yyvstop+245,
yycrank+376,	yysvec+11,	yyvstop+248,
yycrank+390,	yysvec+11,	yyvstop+251,
yycrank+392,	yysvec+11,	yyvstop+253,
yycrank+398,	yysvec+11,	yyvstop+255,
yycrank+399,	yysvec+11,	yyvstop+257,
yycrank+387,	yysvec+11,	yyvstop+259,
yycrank+395,	yysvec+11,	yyvstop+261,
yycrank+401,	yysvec+11,	yyvstop+263,
yycrank+405,	yysvec+11,	yyvstop+265,
yycrank+415,	yysvec+11,	yyvstop+267,
yycrank+406,	yysvec+11,	yyvstop+269,
yycrank+411,	yysvec+11,	yyvstop+271,
yycrank+425,	yysvec+11,	yyvstop+273,
yycrank+379,	yysvec+11,	yyvstop+275,
yycrank+409,	yysvec+11,	yyvstop+278,
yycrank+402,	yysvec+11,	yyvstop+280,
yycrank+417,	yysvec+11,	yyvstop+282,
yycrank+423,	yysvec+11,	yyvstop+284,
yycrank+412,	yysvec+11,	yyvstop+286,
yycrank+421,	yysvec+11,	yyvstop+289,
yycrank+426,	yysvec+11,	yyvstop+291,
yycrank+439,	yysvec+11,	yyvstop+293,
yycrank+428,	yysvec+11,	yyvstop+295,
yycrank+438,	yysvec+11,	yyvstop+298,
yycrank+434,	yysvec+11,	yyvstop+300,
yycrank+431,	yysvec+11,	yyvstop+302,
yycrank+441,	yysvec+11,	yyvstop+305,
yycrank+432,	yysvec+11,	yyvstop+307,
yycrank+433,	yysvec+11,	yyvstop+310,
yycrank+437,	yysvec+11,	yyvstop+313,
yycrank+440,	yysvec+11,	yyvstop+315,
yycrank+442,	yysvec+11,	yyvstop+318,
yycrank+443,	yysvec+11,	yyvstop+321,
yycrank+457,	yysvec+11,	yyvstop+324,
yycrank+458,	yysvec+11,	yyvstop+326,
yycrank+445,	yysvec+11,	yyvstop+328,
yycrank+447,	yysvec+11,	yyvstop+331,
yycrank+461,	yysvec+11,	yyvstop+334,
yycrank+449,	yysvec+11,	yyvstop+336,
yycrank+459,	yysvec+11,	yyvstop+339,
yycrank+451,	yysvec+11,	yyvstop+341,
yycrank+465,	yysvec+11,	yyvstop+344,
yycrank+467,	yysvec+11,	yyvstop+346,
yycrank+454,	yysvec+11,	yyvstop+348,
0,	0,	0};
struct yywork *yytop = yycrank+549;
struct yysvf *yybgin = yysvec+1;
char yymatch[] ={
00 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
01 ,011 ,012 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
011 ,01 ,'"' ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,'-' ,01 ,01 ,
'0' ,'0' ,'0' ,'0' ,'0' ,'0' ,'0' ,'0' ,
'8' ,'8' ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
01 ,'A' ,'B' ,'A' ,'D' ,'A' ,'A' ,'G' ,
'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,
'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,
'X' ,'G' ,'G' ,01 ,01 ,01 ,01 ,'G' ,
01 ,'A' ,'B' ,'A' ,'D' ,'A' ,'A' ,'G' ,
'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,
'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,'G' ,
'X' ,'G' ,'G' ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
0};
char yyextra[] ={
0,1,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,
0};
int yylineno =1;
# define YYU(x) x
# define NLSTATE yyprevious=YYNEWLINE
char yytext[YYLMAX];
struct yysvf *yylstate [YYLMAX], **yylsp, **yyolsp;
char yysbuf[YYLMAX];
char *yysptr = yysbuf;
int *yyfnd;
extern struct yysvf *yyestate;
int yyprevious = YYNEWLINE;
yylook(){
	register struct yysvf *yystate, **lsp;
	register struct yywork *yyt;
	struct yysvf *yyz;
	int yych;
	struct yywork *yyr;
# ifdef LEXDEBUG
	int debug;
# endif
	char *yylastch;
	/* start off machines */
# ifdef LEXDEBUG
	debug = 0;
# endif
	if (!yymorfg)
		yylastch = yytext;
	else {
		yymorfg=0;
		yylastch = yytext+yyleng;
		}
	for(;;){
		lsp = yylstate;
		yyestate = yystate = yybgin;
		if (yyprevious==YYNEWLINE) yystate++;
		for (;;){
# ifdef LEXDEBUG
			if(debug)fprintf(yyout,"state %d\n",yystate-yysvec-1);
# endif
			yyt = yystate->yystoff;
			if(yyt == yycrank){		/* may not be any transitions */
				yyz = yystate->yyother;
				if(yyz == 0)break;
				if(yyz->yystoff == yycrank)break;
				}
			*yylastch++ = yych = input();
		tryagain:
# ifdef LEXDEBUG
			if(debug){
				fprintf(yyout,"char ");
				allprint(yych);
				putchar('\n');
				}
# endif
			yyr = yyt;
			if ( (int)yyt > (int)yycrank){
				yyt = yyr + yych;
				if (yyt <= yytop && yyt->verify+yysvec == yystate){
					if(yyt->advance+yysvec == YYLERR)	/* error transitions */
						{unput(*--yylastch);break;}
					*lsp++ = yystate = yyt->advance+yysvec;
					goto contin;
					}
				}
# ifdef YYOPTIM
			else if((int)yyt < (int)yycrank) {		/* r < yycrank */
				yyt = yyr = yycrank+(yycrank-yyt);
# ifdef LEXDEBUG
				if(debug)fprintf(yyout,"compressed state\n");
# endif
				yyt = yyt + yych;
				if(yyt <= yytop && yyt->verify+yysvec == yystate){
					if(yyt->advance+yysvec == YYLERR)	/* error transitions */
						{unput(*--yylastch);break;}
					*lsp++ = yystate = yyt->advance+yysvec;
					goto contin;
					}
				yyt = yyr + YYU(yymatch[yych]);
# ifdef LEXDEBUG
				if(debug){
					fprintf(yyout,"try fall back character ");
					allprint(YYU(yymatch[yych]));
					putchar('\n');
					}
# endif
				if(yyt <= yytop && yyt->verify+yysvec == yystate){
					if(yyt->advance+yysvec == YYLERR)	/* error transition */
						{unput(*--yylastch);break;}
					*lsp++ = yystate = yyt->advance+yysvec;
					goto contin;
					}
				}
			if ((yystate = yystate->yyother) && (yyt= yystate->yystoff) != yycrank){
# ifdef LEXDEBUG
				if(debug)fprintf(yyout,"fall back to state %d\n",yystate-yysvec-1);
# endif
				goto tryagain;
				}
# endif
			else
				{unput(*--yylastch);break;}
		contin:
# ifdef LEXDEBUG
			if(debug){
				fprintf(yyout,"state %d char ",yystate-yysvec-1);
				allprint(yych);
				putchar('\n');
				}
# endif
			;
			}
# ifdef LEXDEBUG
		if(debug){
			fprintf(yyout,"stopped at %d with ",*(lsp-1)-yysvec-1);
			allprint(yych);
			putchar('\n');
			}
# endif
		while (lsp-- > yylstate){
			*yylastch-- = 0;
			if (*lsp != 0 && (yyfnd= (*lsp)->yystops) && *yyfnd > 0){
				yyolsp = lsp;
				if(yyextra[*yyfnd]){		/* must backup */
					while(yyback((*lsp)->yystops,-*yyfnd) != 1 && lsp > yylstate){
						lsp--;
						unput(*yylastch--);
						}
					}
				yyprevious = YYU(*yylastch);
				yylsp = lsp;
				yyleng = yylastch-yytext+1;
				yytext[yyleng] = 0;
# ifdef LEXDEBUG
				if(debug){
					fprintf(yyout,"\nmatch ");
					sprint(yytext);
					fprintf(yyout," action %d\n",*yyfnd);
					}
# endif
				return(*yyfnd++);
				}
			unput(*yylastch);
			}
		if (yytext[0] == 0 /* && feof(yyin) */)
			{
			yysptr=yysbuf;
			return(0);
			}
		yyprevious = yytext[0] = input();
		if (yyprevious>0)
			output(yyprevious);
		yylastch=yytext;
# ifdef LEXDEBUG
		if(debug)putchar('\n');
# endif
		}
	}
yyback(p, m)
	int *p;
{
if (p==0) return(0);
while (*p)
	{
	if (*p++ == m)
		return(1);
	}
return(0);
}
	/* the following are only used in the lex library */
yyinput(){
	return(input());
	}
yyoutput(c)
 int c; {
	output(c);
	}
yyunput(c)
  int c; {
	unput(c);
	}