NetBSD-5.0.2/dist/nvi/catalog/dutch.base

002 "regel te lang"
003 "kan regel %lu niet verwijderen"
004 "kan niet toevoegen aan regel %lu"
005 "kan niet invoegen vooraan regel %lu"
006 "kan regel %lu niet opslaan"
007 "kan laatste regel niet lezen"
008 "Fout: kan regel %lu niet vinden"
009 "log bestand"
010 "Er vindt geen logging plaats, kan wijzigingen niet ongedaan maken"
011 "geen wijzigingen om ongedaan te maken"
012 "Er vindt geen logging plaats, kan wijzigingen niet ongedaan maken"
013 "Er vindt geen logging plaats, herhaling niet mogelijk"
014 "geen wijzigingen om te herhalen"
015 "%s/%d: schrijven naar log mislukt"
016 "Vi's standaard invoer en uitvoer moeten aan een terminal gekoppeld zijn"
017 "Merk %s: niet gezet"
018 "Merk %s: de regel is verwijderd"
019 "Merk %s: de cursor positie bestaat niet meer"
020 "Fout: "
021 "nieuw bestand"
022 "naam veranderd"
023 "gewijzigd"
024 "ongewijzigd"
025 "NIET BEVEILIGD"
026 "niet schrijfbaar"
027 "regel %lu uit %lu [%ld%%]"
028 "leeg bestand"
029 "regel %lu"
030 "Het bestand %s is geen message catalog"
031 "Niet in staat om de standaard %s optie in te stellen"
032 "Gebruik: %s"
033 "set: optie %s onbekend: 'set all' laat alle opties zien"
034 "set: [no]%s optie kan geen waarde hebben"
035 "set: %s optie moet een waarde hebben"
036 "set: %s optie: %s"
037 "set: %s optie: %s: getal is te groot"
038 "set: %s optie: %s is een ongeldige waarde"
039 "set: %s optie moet een waarde hebben"
040 "Te weinig kolommen op het scherm, minder dan %d"
041 "Aantal kolommen te groot, meer dan %d"
042 "Te weinig regels op het scherm, minder dan %d"
043 "Aantal regels te groot, meer dan %d"
044 "De lisp optie is niet ondersteund"
045 "messages niet uitgeschakeld: %s"
046 "messages niet geactiveerd: %s"
047 "set: de %s optie moet karakter paren bevatten"
053 "De standaard buffer is leeg"
054 "Buffer %s is leeg"
055 "Bestanden met newlines in de naam kunnen niet hersteld worden"
056 "Wijzigingen kunnen niet ongedaan gemaakt worden als deze sessie mislukt"
057 "Bestand wordt gecopieerd voor herstel..."
058 "Herstel mechanisme werkt niet: %s"
059 "Wijzigingen kunnen niet ongedaan gemaakt worden als deze sessie mislukt"
060 "Kon bestand niet veilig stellen: %s"
061 "Bestand wordt gecopieerd voor herstel..."
062 "Informatie met betrekking tot gebruiker nummer %u niet gevonden"
063 "Kan herstel bestand niet beveiligen"
064 "herstel buffer overgelopen"
065 "herstel bestand"
066 "%s: verminkt herstel bestand"
067 "%s: verminkt herstel bestand"
068 "U heeft geen bestand genaamd %s te herstellen"
069 "U kan eerdere versies van dit bestand herstellen"
070 "U kan nog meer bestanden herstellen"
071 "kan geen email versturen: %s"
072 "Bestand leeg; niets om te doorzoeken"
073 "Einde van het bestand bereikt zonder dat het patroon gevonden is"
074 "Geen vorig zoek patroon"
075 "Patroon niet gevonden"
076 "Begin van het bestand bereikt zonder dat het patroon gevonden is"
077 "Zoek-operatie omgeslagen"
078 "Bezig met zoeken..."
079 "Geen niet-printbaar karakter gevonden"
080 "Onbekend commando"
082 "Commando niet beschikbaar in ex mode"
083 "Aantal mag niet nul zijn"
084 "%s: ongeldige regel aanduiding"
085 "Interne fout in syntax tabel (%s: %s)"
086 "Gebruik: %s"
087 "%s: tijdelijke buffer niet vrijgegeven"
088 "Vlag offset voor regel 1"
089 "Vlag offset voorbij bestands einde"
090 "bestand/scherm veranderd tijdens uitvoeren van @ in een blok"
091 "bestand/scherm veranderd tijdens uitvoeren van globaal/v commando"
092 "Ex commando mislukt: rest van commando(s) genegeerd"
093 "Ex commando mislukt: gemappede toetsen genegeerd"
094 "Het tweede adres is kleiner dan het eerste"
095 "Geen merk naam opgegeven"
096 "\\ niet gevolgd door / of ?"
097 "Referentie aan een regel nummer kleiner dan 0"
098 "Het %s commando is onbekend"
099 "Adres waarde te groot"
100 "Adres waarde te klein"
101 "Ongeldige adres combinatie"
102 "Ongeldig adres: slechts %lu regels in het bestand aanwezig"
103 "Ongeldig adres: het bestand is leeg"
104 "Het %s commando staat het adres 0 niet toe"
105 "Geen afkortingen om weer te geven"
106 "Afkortingen moeten eindigen met een "woord" letter"
107 "Afkortingen mogen geen tabulaties of spaties bevatten"
108 "Afkortingen mogen geen woord/niet-woord karakters mengen, behalve aan het einde"
109 ""%s" is geen afkorting"
110 "Vi commando mislukt: gemappede toetsen genegeerd"
111 "Dit is het laatste bestand"
112 "Dit is het eerste bestand"
113 "Dit is het eerste bestand"
114 "lijst met bestanden is leeg"
115 "Geen voorgaand commando om "!" te vervangen"
116 "Geen bestandsnaam voor %%"
117 "Geen bestandsnaam voor #"
118 "Fout: execl: %s"
119 "I/O fout: %s"
120 "Bestand gewijzigd sinds laatste schrijfactie; schrijf het weg of gebruik ! om het te forceren"
121 "Kan uw home directory niet vinden"
122 "Nieuwe huidige directory: %s"
123 "Geen cut buffers aanwezig"
124 "Het %s commando kan niet gebruikt worden in een globaal of v commando"
125 "%s/%s: niet gelezen: noch U noch root is de eigenaar"
126 "%s/%s: niet gelezen: U bent niet de eigenaar"
127 "%s/%s: niet gelezen: kan gewijzigd worden door andere gebruikers"
128 "%s: niet gelezen: noch U noch root is de eigenaar""
129 "%s: niet gelezen: U bent niet de eigenaar"
130 "%s: niet gelezen: kan gewijzigd worden door andere gebruikers"
131 "Geen volgende regel om samen te voegen"
132 "Geen input map entries"
133 "Geen command map entries"
134 "Het %s karakter kan niet ge-remapped worden"
135 ""%s" is niet gemapped"
136 "Merk naam moet een enkel karakter zijn"
137 "%s bestaat al, niet weggeschreven; gebruik ! om het te forceren"
138 "Nieuw .exrc bestand: %s. "
139 "doel regel ligt in het blok"
140 "Het open commando vereist dat de open optie actief is"
141 "Het open commando is nog niet ondersteund"
142 "Kan dit bestand niet veilig stellen"
143 "Bestand veilig gesteld"
144 "%s resulteert in te veel bestandsnamen"
145 "Alleen echte bestanden en named pipes kunnen gelezen worden"
146 "%s: lees beveiliging niet beschikbaar"
147 "Bezig met lezen..."
148 "%s: %lu regels, %lu karakters"
149 "Geen achtergrond schermen aanwezig"
150 "Het script commando is alleen beschikbaar in vi mode"
151 "Geen comando om uit te voeren"
152 "shiftwidth optie op 0 gezet"
153 "Count te groot"
154 "Count te klein"
155 "Reguliere expressie opgegeven; r vlag heeft geen betekenis"
156 "De #, l en p vlaggen kunnen niet gecombineerd worden met de c vlag in vi mode"
157 "Geen match gevonden"
158 "Geen voorafgaande tag aanwezig"
159 "Minder dan %s elementen op de tags stapel; gebruik :display t[ags]"
160 "Geen bestand genaamd %s op de tags stapel; gebruik :display t[ags]"
161 "Kies Enter om door te gaan: "
162 "%s: tag niet gevonden"
163 "%s: verminkte tag in %s"
164 "%s: Het regel nummer van deze tag is voorbij het einde van het bestand"
165 "De tags stapel is leeg"
166 "%s: zoek patroon niet gevonden"
167 "%d andere bestanden te wijzigen"
168 "Buffer %s is leeg"
169 "Bevestig wijziging? [n]"
170 "Onderbroken"
171 "Geen voorafgaande buffer om uit te voeren"
172 "Geen vorige reguliere expressie"
173 "Het %s commando vereist dat er een bestand geladen is"
174 "Gebruik: %s"
175 "Het visual commando vereist dat de open optie actief is"
177 "Leeg bestand"
178 "Geen voorafgaand F, f, T of t zoek commando"
179 "%s niet gevonden"
180 "Geen voorafgaand bestand te bewerken"
181 "Cursor niet op een getal"
182 "Getal wordt te groot"
183 "Getal wordt te klein"
184 "Geen overeenkomstig karakter op deze regel"
185 "Overeenkomstig karakter niet gevonden"
186 "Geen karakters te vervangen"
187 "Geen ander scherm aanwezig"
188 "Karakters achter het zoek patroon, de regel offset, en/of het z commando"
189 "Geen voorafgaand zoek patroon"
190 "Zoekopdracht na omslag teruggekeerd op originele positie"
191 "Afkorting overschrijdt expansie limiet: karakters genegeerd"
192 "Ongeldig karakter; quote to enter"
193 "Reeds aan het begin van de invoer"
194 "Niet meer karakters te verwijderen"
195 "Verplaatsing voorbij het einde van het bestand"
196 "Verplaatsing voorbij het einde van de regel"
197 "Cursor niet verplaatst"
198 "Reeds aan het begin van het bestand"
199 "Verplaatsing voorbij het begin van het bestand"
200 "Reeds in de eerste kolom"
201 "Buffers moeten voor het commando opgegeven worden"
202 "Reeds bij het einde van het bestand"
203 "Reeds bij het einde van de regel"
204 "%s is geen vi commando"
205 "Gebruik: %s"
206 "Geen karakters te verwijderen"
207 "Het Q commando vereist de ex terminal interface"
208 "Geen commando om te herhalen"
209 "Het bestand is leeg"
210 "%s mag niet gebruikt worden als een verplaatsings commando"
211 "Al in commando mode"
212 "Cursor niet in een woord"
214 "Windows optie waarde is te groot, maximum is %u"
215 "Toevoegen"
216 "Veranderen"
217 "Commando"
218 "Invoegen"
219 "Vervangen"
220 "Verplaatsing voorbij het eind van het scherm"
221 "Verplaatsing voorbij het begin van het scherm"
222 "Scherm moet meer dan %d regels hebben om het te kunnen splitsen"
223 "Er zijn geen achtergrond schermen"
224 "Er is geen achtergrond scherm waarin U bestand %s aan het bewerken bent"
225 "U kan uw enige scherm niet in de achtergrond zetten"
226 "Het scherm kan slechts verkleind worden tot %d regels"
227 "Het scherm kan niet kleiner"
228 "Het scherm kan niet groter"
230 "Dit scherm kan niet gesuspend worden"
231 "Onderbroken: gemappede toetsen genegeerd"
232 "vi: tijdelijke buffer niet vrijgegeven"
233 "Deze terminal heeft geen %s toets"
234 "Er kan slechts een buffer opgegeven worden"
235 "Getal groter dan %lu"
236 "Onderbroken"
237 "Aanmaken van tijdelijk bestand is mislukt"
238 "Waarschuwing: %s is geen regulier bestand"
239 "%s is al geopend, bestand is in deze sessie niet schrijfbaar"
240 "%s: verwijdering mislukt"
241 "%s: sluiting mislukt"
242 "%s: verwijdering mislukt"
243 "%s: verwijdering mislukt"
244 "Bestand niet schrijfbaar, niet weggeschreven; gebruik ! om het te forceren"
245 "Bestand niet schrijfbaar, niet weggeschreven"
246 "%s bestaat al, niet weggeschreven; gebruik ! om het te forceren"
247 "%s bestaat al, niet weggeschreven"
248 "Gebruik ! om een incompleet bestand weg te schrijven"
249 "Bestand incompleet, niet weggeschreven"
250 "%s: bestand op disk nieuwer dan deze versie; gebruik ! om het te forceren"
251 "%s: bestand op disk nieuwer dan deze versie"
252 "%s: schrijf beveiliging niet beschikbaar"
253 "Bezig met schrijven..."
254 "%s: WAARSCHUWING: BESTAND INCOMPLEET"
255 "Reeds op de eerste tag van deze groep"
256 "%s: nieuw bestand: %lu regels, %lu karakters"
257 "%s: %lu regels, %lu karakters"
258 "%s resulteert in te veel bestandsnamen"
259 "%s: geen normaal bestand"
260 "%s: U bent niet de eigenaar"
261 "%s: kan gewijzigd worden door andere gebruikers"
262 "Bestand gewijzigd sinds laatste schrijfactie; schrijf het weg of gebruik ! om het te forceren"
263 "Bestand gewijzigd sinds laatste schrijfactie; schrijf het weg of gebruik :edit! om het te forceren"
264 "Bestand gewijzigd sinds laatste schrijfactie; schrijf het weg of gebruik ! om het te forceren"
265 "Tijdelijk bestand; exit negeert wijzigingen"
266 "Bestand niet schrijfbaar, wijzigingen niet automatisch weggeschreven"
267 "log opnieuw gestart"
268 "Bevestig? [ynq]"
269 "Druk op een toets om door te gaan: "
270 "Druk op een toets om door te gaan [: voor meer ex commandos]: "
271 "Druk op een toets om door te gaan [q om te stoppen]: "
272 "Deze vorm van %s vereist de ex terminal interface"
273 "Entering ex input mode."
274 "Commando mislukt, nog geen bestand geladen."
275 " doorgaan?"
276 "Onverwacht character event"
277 "Onverwacht end-of-file event"
278 "Geen match gevonden voor dit patroon"
279 "Onverwacht interrupt event"
280 "Onverwacht quit event"
281 "Onverwacht repaint event"
282 "Reeds op de laatste tag van deze groep"
283 "Het %s command vereist de ex terminal interface"
284 "Deze vorm van %s is niet ondersteund als de secure edit optie actief is"
285 "Onverwacht string event"
286 "Onverwacht timeout event"
287 "Onverwacht write event"
289 "Shell expansies zijn niet ondersteund als de secure edit optie actief is"
290 "Het %s commando is niet ondersteund als de secure edit optie actief is"
291 "set: %s mag niet uitgezet worden"
292 "Scherm te klein."
293 "toegevoegd"
294 "gewijzigd"
295 "verwijderd"
296 "samengevoegd"
297 "verplaatst"
298 "verschoven"
299 "gebufferd"
300 "regel"
301 "regels"
302 "Vi was niet geladen met een Tcl interpreter"
303 "Bestand gewijzigd sinds het de laatste keer weg is geschreven."
304 "Shell expansie mislukt"
305 "Geen %s edit optie opgegeven"
306 "Vi was niet geladen met een Perl interpreter"
307 "Geen ex commando om uit te voeren"
308 "Kies <CR> om commando uit te voeren, :q om te stoppen"
309 "Gebruik "cscope help" voor uitleg"
310 "Nog geen cscope connectie aanwezig"
311 "%s: onbekend zoek type: gebruik een van %s"
312 "%d: onbekende cscope sessie"
313 "set: de %s optie mag nooit aangezet worden"
314 "set: de %s optie mag nooit op 0 gezet worden"
315 "%s: toegevoegd: %lu regels, %lu karakters"
316 "Onverwacht resize event"
317 "%d bestanden te wijzigen"