NetBSD-5.0.2/usr.bin/whereis

FileSizeDate
Makefile 217 2004-04-02
whereis.1 2559 2003-08-07
whereis.c 4626 2008-10-17
which.1 2436 2004-04-02