[pups] 1972-era unix src found

Fred N. van Kempen Fred.van.Kempen at microwalt.nl
Wed Oct 22 06:41:31 AEST 2003


Hiyas,

I just unearthed a unix source tree that seems to be dated 1972. is that of interest, or do
we already have it?

Cheers,
	Fred

--
  InterNetworking, Network Security and Communications Consultants
   MicroWalt Corporation (Netherlands), Postbus 8, 1400 AA BUSSUM
 Phone +31 (35) 7503090 FAX +31 (35) 7503091 http://WWW.MicroWalt.NL/

Dit bericht en eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Openbaarmaking,  vermenigvuldiging, verspreiding aan
derden is niet toegestaan.  Er  wordt  geen verantwoordelijkheid 
genomen voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van
dit bericht, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
More information about the TUHS mailing list